9.6.2006. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Nogomet

9.lipanj- 9.srpanj 2006.
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
Izložba "Nogomet"
 
Ciklus posvećen Svjetskom nogometnom prvenstvu prikazan na izložbi Kineziološkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu u vrijeme trajanja prvenstva. Izložba je slijed brojnih djela sa scenama iz sporta koja su naslikana između 2002-2004 na zidovima fakulteta kao i nastavak izložbe "Sport" iz 2002, slike koje je Kineziološki fakultet otkupio na otvorenju izložbe. Na slikama "Nogomet", kao i predhodnim realiziranim djelima naglasak je isključivo na dinamici pokreta i brzini kretanja ljudskog tijela kroz prostor.
 
 
                         
 
 
                         
 
 
                         
 
 
                          


 

►  Izložbe  - Tuesday, January 8, 2008
  |   Print   |   Home


  Home page - Default