10.10.2016. Galerija Vladimir Filakovac, Zagreb-Salsa party

Izložba SALSA PARTY u Galeriji Vladimir FilakovacU Galeriji Vladimir Filakovac otvorena je izložba Diane Šimek pod nazivom Salsa party, u ponedjeljak, 10.10.2016. Izložbu su otvorili Ravnatelj Narodnog sveučilišta Dubrava, Sanda Bajzek povjesničarka umjetnosti, Svebor Vidmar, voditelj Galerije Vladimir Filakovac i Diana Šimek, autorica izložbe. Izloženo je 5 slika u tehnici akril na platnu i animacije, osim toga može se pogledati i cijela video prezentacija izložbe i animacije na zasebnom računalu. Izložba ostaje otvorena do 27.10.2016. a može se pogledati od ponedjeljka do petka od 10h do 19h.


autorica o svom radu:

Krajem 2007. susrela sam se sa plesom salsa koji me je privukao zbog dinamike pokreta i brzog latino-američkog ritma. Od tada polazim tečajeve salse u raznim plesnim školama, tako su nastala i neka djela, i još uvijek nastaju inspirirana salsom. Radovima u tehnici akril na platnu dodala sam animaciju koja je sastavljena od vlastitih crteža, crtanih kadar po kadar. Svaka animacija sadrži oko 150-200 crteža, jer kompleksnost samog plesa i plesnih figura, zahtijeva cijeli niz pomaka figura unutar jedne animacije, unutar jedne koreografije. Animacija je projicirana je na kvadratnom polju unutar svake slike pomoću projektora. Plesni par baš poput naslikanih silueta, ali u ovom slučaju virtualno izvodi koreografiju salsa figura. Svako platno tretirano je na drugačiji način, površine nekih platna su reljefne poput žbuke oronulog zida, zatim vodoravno nanizane izbočene linije, siluetne figure izvučene konturnom i taktilnom linijom, ponegdje su boje u kombinacijama jedva vidljive, a na drugima opet izrazito kontrasne. Sve to stvara dojam dodatne pokretljivosti i dinamike boja u odnosima detalja na cijelokupnoj vizualnoj opipljivosti. Plesni par neprestano na slici pleše, odnosno izvodi različite plesne figure, svaki plesni par ima svoju koreografiju koja traje otprilike 10-tak sekundi, nakon što se vrača u početnu poziciju. Radi lakšeg uviđaja u svijet salse i njenih doživljaja, animaciji je dodan zvuk, odnosno pjesma na koju plesni par u ritmu izvodi svoju koreografiju. Ali ostavljeno je na posjetitelju na izbor hoće li u umjetničkom kontekstu rad konzumirati vizualno ili audio-vizualno, hoće li staviti slušalice na uši ili samo promatrati.


Predgovor iz kataloga izložbe:

Salsa party

Novim ciklusom “pokretnih slika” Diana Šimek nastavlja, putem medija kojim se najbolje izražava, a to je slikarstvo, priču
o vlastitoj fascinaciji mogućnostima kretanja ljudskog tijela i ljepoti koju ono stvara u skladnim taktovima sinkronizirajući se s glazbom. Diana, i sama aktivna plesačica, tj. polaznica mnogih tečajeva latinoameričkih plesova, izdvajajući kao najdraži kubansku salsu, zaljubila se u strast i snagu koju taj plesni izričaj potiče u samom akteru, ali i promatraču koji prati plesni čin. A nove slike nova su interpretacija teme, ali i emocija koje određeni plesni izraz pobuđuje. Autorica stoga odabire ples koji svojom izražajnošću pokreta, kolorita i atmosfere te glazbe koja ga prati, pokreće sva osjetila i omogućuje izvanrednu vizualnu predodžbu da u mediju kao što je slika emanira upravo ona značenja i energije koje su fascinirale i samu autoricu. Ples i slika tako postaju jesno, žive intenzivno u skladnoj simbiozi u autoričinu biću, oživljavajući sada implementacijom pokretnih slika kojima Dianina akrilna platna postaju zanimljivi produkti ambijentalnog. Naime, autorica se nerijetko koristi računalnim programima kao predradnjom, a sada i kao glavnim akterom vizualne priče. Završivši 2007. godine tečaj web dizajna u sklopu kojega je podučena i Flash programom za animaciju, odlučuje združiti usvojena znanja u jedan uradak koji će jasno odražavati tri njezine vještine – sliku, ples i animaciju, a da pritom, čineći pomak u mediju imputom animiranih figura, ne napusti “klasičnu” sliku.Svoje vizualne ekspresije izvodi u tehnici akrila na platnu dokumentirajući plesni izričaj kao plod unutarnje nužnosti i želje da se ovaj segment kretanja kao egzistencijalnog imperativa suvrediana menog društva zabilježi u slici. Taj aspekt društvene komunikacije koju ples potiče, autorica dodatno pojašnjava u novim slikama, stavljajući ga u kontekst popularnih društvenih igara predstavljajući prvu sliku ciklusa Memory – game – salsa izložbom u Zadru 2011. godine. Slijedio je uradak naziva Salsa šahmat pa Salsa labirint, Bachata, ne ljuti se i Mlin salsa party. Pet slika na temu pet poznatih društvenih igara i temperamentne salse. Igara koje je još kao djevojčica Diana često igrala, poput šaha u kojem je ogledala snage s djedom ili je nastojala ne ljutiti se kada bi izgubila u Čovječe, ne ljuti se.Tako njezini akrili objedinjeni u ciklusima Ples I i Ples II, dobivaju novim slikama i novu valorizaciju, novi pogled na vlastito stvaranje u kojem je vješto sljubljivala svoju temeljnu vokaciju – slikarstvo s fascinacijom plesnim pokretom. Taj “novi pogled” oživio je u vlastitoj animaciji sastavljenoj od crteža olovkom na papiru, kadar po kadar, a potom računalno obrađenih i spojenih u animaciju, koji predstavljaju plesni par u jednoj plesnoj figuri. Svaka animacija sadrži dvjestotinjak crteža koji se izmjenjuju u vremenskom intervalu od 10 sekundi, da bi se, vrativši se u početnu plesnu poziciju, animacija neprestano ponavljala. A slika oživljava u malom30 centimetarskom kvadratnom kadru na koji se projicira animacija crteža plesnog para koji pleše salsu i koji je u svom izvornom obliku – kao zamrznuti slikoris raspoređen po površini platna. Naime, slike su podijeljene u mala kvadratna polja (30x30cm), odnosno prve dvije slike čine poliptih sastavljen od dvadeset i pet kvadratnih platna složenih u cjelovitu sliku formata kvadrata. Podloge su koloristički i morfološki, tj. strukturalno i teksturom, različito tretirane ovisno o tome kojoj su igri prispodobljene, tako da je npr. Salsa šah-mat poliptihalni niz crno-bijelih polja u koja su ucrtane plesne figure ispunjavajući prva dva i zadnja dva reda kao što činimo i u postavu šahovskih figura koje su ovdje zamijenjene crtanim plesnim figurama.


fotografija rada "Salsa šah mat" sa animacijom na izložbi u Gradskoj Galeriji Crikvenica, 2016.


Podloga za igru Memory sastavljena je, pak, od raznobojnih parova – određenom bojom obojenog kvadrata i njenog kolorističkog pandana s nacrtanim figurama plesača. Ili je, pak, izvedena nizom reljefnih linija ili, pak, imitira žbuku derutnog zida. Na nekima su i plesne figure izvučene konturnom bojom, na pojedinima su polja tretirana pastelnim tonom, na drugima su pak izrazito kontrastna, jaka, sve kako bi se postigla dodatna pokretljivost i dinamika u odnosima detalja i podloge slike. Na te podloge u kvadratna polja autorica ucrtava plesne parove koji izvode koreografiju salse (ili sporije bachate), predstavljenu kroz različite figure.
Pet slika tretirano je i s pet različitih plesnih parova te je učinjeno i pet različitih animacija s pet različitih koreografija. Kako bi doživljaj bio potpuniji autorica animaciji dodaje i zvuk, odnosno glazbu kompatibilnu koreografiji plesa kojeg izvodi animirani plesni par. Galerija postaje tako sinestezijski ambijentalni prostor u kojem se miješaju osjetilni podražaji, goneći nas da se gledajući i slušajući odvažimo možda (za)igrati Šah-mat, Labirint, Memory ili Čovječe ne ljuti se salsu. Slike Diane Šimek nadilaze tako računalno strukturiranu pojavnost karakterističnu medijima današnjice, već kao tehnološki postupci suvremenog vizualnog izražavanja bivaju sljubljeni bojom i kistom u prave slike, i više od slike. Slike koje u nama bude interakciju, pretvaraju nas od pasivnih u aktivne promatrače, pozivajući nas na druženje, na zajednički Salsa party.Sanda Stanaćev Bajzek


Video prezentacija slika sa animacijama može se pogledati na mom facebook profilu:


fotografija rada "Memory game salsa" sa animacijom na izložbi u Gradskoj Galeriji Crikvenica, 2016.
►  Izložbe  - Friday, December 27, 2019
  |   Print   |   Home


  Home page - Default